Korytowanie, utwardzanie, zagęszczanie

Korytowanie, utwardzanie, zagęszczanie są zabiegami wykonywanymi gdy planujemy budowę placu, parkingu, podjazdu czy tarasu z kostki brukowej.
Zabieg korytowania to wykonanie wykopu o odpowiedniej głębokości, który pozwoli na np. ułożenie kostki brukowej tak, by jej krawędzie nie wystawały ponad poziom otaczającego gruntu, a podłoże było stabilne. Głębokość wykopu uzależniona jest od struktury gruntu oraz od planowanych grubości i ilości warstw podbudowy. Istotne jest również usunięcie całej warstwy humusu.

Utwardzanie kruszywem pozwala w prosty i niedrogi sposób utwardzić powierzchnie pod docelową drogę, chodnik czy plac, bądź też wykonać samodzielną drogę z kruszywa, będącą dużo lepszą alternatywą do zwykłych polnych dróg.

Zagęszczenie poszczególnych warstw wykonujemy nie rzadziej niż co 20 cm. W zależności od przeznaczenia powierzchni dopieramy odpowiednią wagę urządzeń zagęszczających. Na życzenie klienta zajmiemy się zorganizowaniem wszelkich potrzebnych kruszyw, aby cała usługa wykonana była kompleksowo.

 

Ceny za usługę uzależnione są od powierzchni do utwardzenia, jej przeznaczenia, możliwości użycia ciężkiego sprzętu, lokalizacji itd..