Realizacje

Zrealizowane projekty:

1. Przyłącze wodne, inaczej połączenie sieci wodociągowej z instalacją wodociągową w nieruchomości wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Wodomierz jest przyrządem mierzącym ilość wody pobranej na każdym przyłączu.

 

2. Przyłącze kanalizacyjne to połączenie sieci kanalizacyjnej z wewnętrznym systemem kanalizacji w budynku. Proces uwzględnia połączenie przez studzienkę lub kolektor kanalizacyjny. Taki zabieg to nie tylko oszczędność finansowa, ale też gest w stronę ochrony środowiska, uniemożliwiający infiltrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.

 

 

3. Zagospodarowanie wody deszczowej polega na gromadzeniu wody w podziemnych lub naziemnych zbiornikach. Pierwsza metoda wymaga ulokowania w ziemi zbiornika z pompą, który gromadzi większe ilości wody, możliwe do odprowadzenia do gruntu przez system przelewowy, druga zaś wymaga umieszczenia zbiornika na powierzchni, gromadzi on jednak mniej wody. Punkt poboru wody pozwala łatwo czerpać wodę w ogrodzie np. do podlewania kwiatów. Może być połączony z siecią kanalizacyjną lub z systemem zagospodarowania wody deszczowej. System jest prawie nie widoczny, a wykorzystując wodę deszczową pozwoli na dużą oszczędność.

Kluczowym elementem prac budowlanych jest zakończenie- wyrównanie terenu, które dopełnia zakres działań. Dopiero po uprzątnięciu terenu, prace ziemne mogą zostać zakończone. Dbamy o to aby, grunt został w dobrej formie.