Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie drenażowe możliwe są do zastosowania na gruntach przepuszczalnych (piaski, żwiry, pospółka) oraz gdy poziom wód gruntowych jest niski.
Oczyszczalnie drenażowe składają się z:
1. Osadnika gnilnego, w którym bakterie beztlenowe powodują pierwsze procesy oczyszczania, natomiast cząstki mineralne opadają na dno.
2. Drenażu rozsączającego, posadowionego na warstwach filtracyjnych, np. żwir i piasek. Wstępnie oczyszczone ścieki podawane są na dreny, które rozsączają je w gruncie, gdzie następuje proces tlenowego oczyszczania na powstałej błonie biologicznej.

 

 

Powierzchnia drenażu przypadająca na jedną osobę wynosi od 15 m² do 25 m². W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca, stosuje się pakiety drenażowe. Pozwalają one zredukować powierzchnię potrzebną na jedną osobę nawet do ok. 2 m² (zależy od gruntu). Pakiety drenażowe są zbudowane z rury rozsączającej, geowłókniny, ramy i arkusza polietylenowego oraz obsybki piaskowej. Wybór odpowiedniego rozwiązania dla obiektu jest kwestią

Kolejną możliwością jest zastosowanie tunelu filtracyjnego. Jest to najprostsze rozwiązanie eliminujące konieczność użycia piasku i żwiru przez zapewnienie odpowiedniej objętości powietrza dla błony biologicznej w miejscu rozprowadzenia ścieków.

Minusem tych oczyszczalni względem biologicznych, jest brak możliwości sprawdzenia efektywności jej działania, gdyby pojawiła się taka potrzeba.