Przygotowywanie terenu (wykopy fundamentowe)

W większości realizowanych inwestycji po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji jak np. pozwolenie na budowę, kolejnym krokiem jest przygotowanie terenu.
Świadczymy wszelkie konieczne roboty ziemne związane i konieczne do poprawnego prowadzenia inwestycji. Najczęściej można podzielić je na 3 etapy.

Etapy przygotowania terenu:


Etap 1 – oczyszczenie terenu i zebranie warstwy humusu
Niezależnie czy planujesz budowę obiektu wymagającego posadowienie fundamentów, placu czy chodnika, zawsze pierwszym krokiem będzie usunięcie wierzchniej warstwy humusu. Jest to najbardziej urodzajna warstwa gleby składająca się z części organicznej i próchnicy. Usunięcie tej warstwy razem z wszelkimi trawami, krzakami, drzewami itd. jest konieczne być zapewnić stateczność przyszłemu obiektowi. W zależności od preferencji klienta warstwę tą możemy zgromadzić na wolnej przestrzeni działki albo zorganizować jej wywóz.
W etapie tym wyrównujemy również teren pod wykop docelowy.

Etap 2 – wykop właściwy
W etapie zajmujemy się wykonaniem wykopu docelowego zgodnie z wytyczonymi przez geodetę punktami oraz informacjami zawartymi w projekcie.
Trzeba mieć na uwadze, że warunki atmosferyczne i/lub struktura gruntu mogą powodować się jego obsuwanie, co może mieć wpływ na powiększenie się wielkości wykopu.

Podobnie jak w poprzednim etapie ziemię tą możemy zagospodarować na terenie działki albo zorganizować jej wywóz.

Etap 3 – prace zamykające i estetyczne
Ostatni etap polega na zasypaniu niepotrzebnych już wykopów (np. po wykonaniu fundamentów) oraz zagospodarowaniu pozostałej po wszelkich robotach ziemnych - ziemi.

Gdy pojawi się konieczność użycia piasku, bądź wszelakich kruszyw, na życzenie klienta możemy je zorganizować.

Zobacz sprzęt jaki wykorzystujemy.