Separatory

Świadczymy usługi sprzedaży oraz montażu separatorów zarówno tłuszczu jak i węglowodorów.

 

Separatory tłuszczu to urządzenia przeznaczone do zatrzymywania substancji stałych, tłuszczów i olejów, skrobi zawartych w ściekach. Działają wykorzystując zjawisko flotacji, czyli samoistnego wynoszenia na powierzchnie cząstek lżejszych od wody. Najczęściej wykorzystywane są w gastronomi i przetwórstwie żywności.

Separatory węglowodorów również swoją zasadę działania opierają na zjawisku flotacji. Przeznaczone są do zatrzymania substancji ropopochodnych (jak oleje, paliwa), zawiesiny, mogących dostać się do ścieków. Stosowane są najczęściej w myjniach samochodowych, parkingach, stacjach benzynowych, warsztatach (m.in. samochodowych), liniach technologicznych.

Separatory węglowodorów mogą być wyposażone w by-pass. Jest to zabezpieczenie burzowe, przepuszczające nadmiar wody w przypadku wystąpienia nawalnych deszczów.