Oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie biologiczne swoją prace opierają o wykorzystanie mikroorganizmów do rozkładania zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Najczęściej mikroorganizmy występują w postaci osadu czynnego, czyli kłaczkowatej zawiesiny pływającej w ściekach. Czasem stosowane rozwiązania mogą bazować na mikroorganizmach osadzonych na powierzchni tarcz, tworząc w ten sposób złoże biologiczne.

W zależności od typu i rodzaju oczyszczalni, w jej skład mogą wchodzić 1, 2, 3 a czasem nawet więcej zbiorników. Czasem natomiast kila komór może być ukryte w jednym zbiorniku. Wszystko zależy od rozwiązań stosowanych przez danych producentów.

Najbardziej standardowym rozwiązaniem jest 3 komorowy/zbiornikowy proces oczyszczania.
1. Pierwsza komora pełni funkcję osadnika wstępnego, w której następuje mechaniczne oddzielanie zanieczyszczeń. Miesza ona również różne ładunki zanieczyszczeń płynące ze ściekami (z pralki, toalety, zmywarki, prysznica itd.) uśredniając ich wartość. Poprawia to biologiczne procesy zachodzące w kolejnej komorzę i poprawia trwałość osadu.
2. Druga komora to miejsce procesów biologicznych. Przy pomocy urządzenia napowietrzającego jednocześnie dostarczamy tlen potrzebny mikroorganizmom do rozkładu zanieczyszczeń oraz mieszamy ścieki rozprowadzając osad czynny równomiernie po całej komorze. Zawarte w nim mikroorganizmy żywią się zanieczyszczeniami co powoduje ich przyrost.
3. Trzecia komora pełni funkcję osadnika wtórnego, którego zadaniem jest wyklarowanie ścieków, czyli usunięcie powstałego osadu czynnego przez jego samoistne opadanie na dno (sedymentacja). Część wyprodukowanego osadu

Część zanieczyszczeń zawartych w ściekach może zostać rozłożona do najprostszych form np. azotu i zostaje uwolniona do powietrza, natomiast część nie - jak np. związki mineralne, opadające na dno czy węgiel, który zostaje wbudowany w mikroorganizmy. Stąd też każda oczyszczalnia wymaga okresowego usunięcia zgromadzonych zanieczyszczeń. W zależności od ilości i jakości dopływających ścieków okres ten może wynosić od pół roku do kilku lat.

Istotna dla pracy oczyszczalni jest również ilość i jakość stosowanych w domu chemikali, zbyt duża ilość środków jak Domestos może pogarszać prace oczyszczalni. Długie urlopy oraz przerwy w dostawie prądu również mogą negatywnie wpływać na prace mikroorganizmów.

Oczyszczalnie biologiczne dobieramy w zależności od obiektu jaki ma obsługiwać oraz preferencji klienta. Wpływają one na wielkość oraz zastosowaną technologie oczyszczania. Odpowiedni wybór oczyszczalni pozwala zapewnić satysfakcje klienta przez bezproblemowość jej działania.