Oczyszczalnie osiedlowe

Oczyszczalnie osiedlowe, to obiekty przeznaczone do odbierania dużej ilości ścieków np. z kilku/kilkudziesięciu domostw, osiedli, szkół, restauracji, hoteli. Mogą przyjąć ścieki o ładunku nawet do 10 000 RLM, czyli odpowiadające bytowaniu 10 000 ludzi.

Zasada działania takich oczyszczalni jest rozbudowaniem systemu oczyszczalni biologicznych z wykorzystaniem technologii SBR.

W przypadku zainteresowania tym rozwiązaniem konieczne jest poznanie środowiska z jakiego będą płynąc ścieki pod względem ilościowym i jakościowym. Ważne jest też uwzględnienie systematyczności, przerw w dopływach, sezonowości. Projekt takiej oczyszczalni wykonywany jest indywidualnie w celu dobrania najbardziej korzystnej technologii do warunków pracy.